Tjenester

Administrasjon / kontortjenester

Vi kan sørge for at ditt postmottak blir håndtert av oss, for deretter å sende dette for elektronisk attestasjon av deg. Vi har ansvaret for å oppbevare regnskapet ditt i lesbart format, så lenge du er kunde hos oss.

Skattemelding /årsoppgjør

Med vår kompetanse og tilgjenglige verktøy sørger vi for at regler blir overholdt, ligningspapirer og årsregnskap blir trygt utarbeidet.

Bedriftsetablering eier / generasjonsskifte

Utarbeide nødvendige dokumenter for å stiftet firma, rådgi ved valg av selskapsform. Vi bistår våre kunder med vurdering ved generasjonsskifte, kjøp og salg av aksjer/selskaper.

Økonomisk og skattemessig rådgivning

Bedriftsrådgivning og finansiell rådgivning reiser ofte skattemessige spørsmål, vi følger med. Reglene om skatt kan være detaljerte og kompliserte. Vi har fokus på optimal tilpasning for skattemessig posisjon.

Lønn og personal

Det er stadig endring i satser, rapporteringer og oppgaveplikter. Våre rutiner sørger for at alt er i orden.

Våre lønnsmedarbeidere gir også råd på faglige spørsmål knyttet til HR og personal; personvern, arb.avtaler, sykemeldinger, fravær og permisjonsregler m.m.

Fakturering og remittering

Registrere og sende ut faktura. Vi kan ta oss av betalinger for våre kunder på en effektiv måte.